1. .
  (bkz: bekaret beyindedir)*
  1 ... rockandroll
 2. .
  eski doğu mistiklerinin aklı farklı bir eksende ele aldıkları için kabul etmeyeceği önermedir. onlar aklı soyut ve manevi bir varlık olarak gördükleri için vicdan gibi kalbe ilişik olarak değerlendirirler. kalpten kasıtlarının ise yine metafizik bir varlık olduğu açıktır. ruhu akıl, sır, nefs, kalp, ahfa gibi ibn-i arabinin ifadesiyle alem-i emre ait latifelerle izah eden doğu sufileri aklı sinirsel iletimden çok farklı bir yerde konumlandırmıştır. aklın kalpte olduğunu savunanlar için
  (bkz: şafi)
  (bkz: ibn-i kayyum el cevziyye)
  edit: eksileyen arkadaşım ben sana ibne demiyorum, cinsel aşağılamaya karşıyım. insan değilsin diyeyim sen anla.
  -1 ... semensima