1. 1.
    akışkanlar mekaniğinin alt dallarından biridir. hidrolik biliminin temel çalışma alanlarındandır.hareket halindeki akışkanları konu alan bu bilim dalının hidrodinamik aerodinamik gibi alt dalları vardır.mühendislik uygulamalarında yaygın kullanım alanına sahip bir bilim dalıdır.
    1 ... sinnocence
  2. 2.
    Yağmur damlalarının; bulut ile yeryüzü arasındaki mesafede, serbest düşme esnasında havada birbirleriyle çarpışmamasının sebebini açıklama yetisini de içinde barındıran bilim dalıdır. *
    ... hipomanik hedonist