1. 1.
    aile fertlerinin kimlerden oluştuğuna bağlı olarak verilecek tepkinin farklı olacağı kesindir.
    ... monk of monkmountain