1. 1.
    "Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler." buyurulmaktadır.

    Allah’ın ezelde, göklere, yere ve dağlara şuur verdiğini, emaneti almayı onlara teklif ettiğini, onların bundan çekinerek yüklenmek istemediklerini, sonra insana teklif ettiğini, insanın ise tabiatı itibariyle bilgisiz ve neyi nereye koyacağı konusunda genellikle başarısız olduğu için, başka bir deyişle dağlar taşlar kadar bile düşünemediği, bilemediği için, emaneti yüklendiğini belirtmektedir.Zira işin sonunda ebedi olan cehennem vardır.

    Allah,kalu belada ruhlara ''“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”'' dediğinde ruhlar 'Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!'' cevabını verdik.Bu yüzden olsa gerek ki insan,emaneti yüklenmiş olandır.
    1 ... kutsal zebani