1. 1.
  Baskil Ilçesi'nin 60 km. batısında bulunan Tabanbükü (Şeyh Hasan) Köyü'ndendir. Bu köy daha önce Karakaya Baraj alanı içinde kaldığından şimdiki yerine sonradan nakledilmiştir. Ahmet Yesevi Türbesi eski Tabanbükü Köyü'nün kuzeydoğusunda bulunan Garipler Mezarlığı'nın ortasında bulunuyordu. Karakaya Barajı Kurtarma Kazıları esnasında Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim görevlilerinden Beşir Aşan Bey'in gösterdiği büyük gayretler sayesinde bu türbe yeni kurulan Tabanbükü Köyü Mezarlığı'na nakledilmiştir.

  Dikdörtgen plânlı olarak yapılan Ahmet Yesevi Türbesi'nin iç tavanı tonozlu olup, aynca duvarda bir mihrap nişi vardır. Türbeye üç basamaklı merdivenden çıkıldıktan sonra girilir. Kapının üzerinde "Pir-i Pirân Serçeşmey-î Mürşidan Hoca Ahmet Yesevi, D. 1103 Ö. 1163" yazılı mermerden bir levha bulunmaktadır. Bu yazı sonradan latince harflerle yazılmıştır. Türbenin içerisinde yanyana iki mezar vardır. Bu mezarlardan biri Ahmet Yesevi'ye, diğeri de Ahmet Yesevinin kardeşi Şeyh Hasan'a ait olduğu söylenir. Tabanbükü Köyü'nün diğer adı olan "Şeyh Hasan Köyü" ismi bu zattan dolayıdır. Salnamelerde "Şeyh Hasan Baba", "Şeyh Hasan Rezzakî" olarak geçer. Türbeye bitişik ikinci bir türbe daha vardır ki, bu da Ahmet Yesevi Türbesi gibi kagir olarak inşa edilmiştir. Mezar şahidesinde "intikale ila Rahmetülahi El Merhum El Mağfur Devir Ali Bin Süleyman Dede Bin Teslim Abdal" ibaresi yer almaktadır. Bu mezar Ahmet Yesevi soyun­dan gelen Teslim Abdal'ın lorunu Derviş Ali'ye aittir. Yaşadığı tarih ise 1700'lü yıllardır.

  kaynak :google-harput.net
  ... meydanbenim
 2. 2.
  kazakistan'ın türkistan (eski adıyla yesi) şehrinde olan türbedir.

  eski küçük türbesinin üzerine timur zamanında yenisi yapılmıştır. yapının mimarı hâce hüseyin şirazî dir.
  ... nevai