1. 1.
    Mümkündür, müzik evrenseldir, olabilir elbette.
    -1 ... kaptanaga