1. 1.
    Olması gerekendir. Ben de dinliyor olsaydım ben de söylemeye utanırdım. Neyse ki hiç dinlemiyorum.
    ... has kemalist