1. 1.
  Türk din bilgini, 3. Diyanet işleri Başkanı. 1947'den vefatına değin Diyanet işleri Başkanı olarak görev yaptı.

  Akseki, Güzelsu'da 1302 (1887) yılında doğdu. Babası Mahmud Efendi, annesi Hatice Hanımdır. Kuran'ı Kerim'i babasından öğrendi, Mecidiye Medresesi'nde okudu. Ödemiş'teki din ilimleri tahsil ettikten sonra istanbul'a geldi. Fatih'te öğrenimine devam etti. Darülfünun Ulumi aliye-i Diniye'yi, Darülhilafetil Aliye'yi, Medresetül Mütehassısîn'i birincilikle bitirdi. Öğretmen oldu. Sebilürreşad, Selamet, Mahfil, Yeşilay, islam-Türk Ansiklopedisi gibi mecmualarda yazdı. Kürsü Şeyhliği, muallimlik, medrese hocalığı yaptı. Balkan savaşı öncesi Sebilürreşad dergisinin muhabiri olarak Bulgaristan'a gitti, oradan mektuplar yazdı.

  Millî Mücadele döneminde görevini bırakarak destek olmak için Ankara'ya geldi. 1923'te Darülhilafe'leri ıslah etti. Atatürk'ün övgüsüne mazhar oldu. istanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi hadis müderrisi ve diyanet azası, Mehmet Rifat Börekçi'nin yardımcısıydı.

  1947'de üçüncü Diyanet işleri Başkanı oldu. 9 Ocak 1951'de görevi başında öldü, naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

  https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Hamdi_Akseki
  ... duran emmi