1. 1.
  işini geldimi osmanlı ataları osmanlı mirasından bahsedenler. bakın atanız ahmet cevdet 2. Abdülhamite notunda ahlakın ne yöne gittiğinden bahsediyor. eh sizde ha bire mirasta miras diyorsunuz alın görün mirasınızı bu mirasa da sahip çıksanıza.

  AHMET CEVDETiN NOTU.
  19’uncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde, erkekler ve oğlanlar arasındaki ilişkiler gözden düşmüştü. Tarihçi ve devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa, 1876’dan 1909’a kadar padişah olan II. Abdülhamid’e sunduğu ve bol bol alıntı yapılan notta şunları yazmıştı:

  “Kadın düşkünleri çoğalıp erkek sevgililer azaldı. Lut kavmi sanki yere battı. istanbul’da öteden beri delikanlılara karşı hissedilen ve geçerli olan aşk ve alaka, tabii şekli üzere kızlara döndü.”

  Oğlancılıktaki düşüş, elbette sağlıklıydı. Diğer yandan bu değişim, Osmanlı toplumunda Batı etkisiyle yaşanan ‘heteronormativite’nin ve kaçınılmaz olarak beraberinde getirdiği bastırmanın da habercisiydi.
  ... kakandoboy