1. 1.
    son derece ağır bir ithamdır.
    ... taciturnn