1. .
    * Gaziantep Ahmet Çelebi Camisi’nin yanında buluna Ahmet Çelebi Medresesi vakıf kayıtlarından ve kitabesinden öğrenildiğine göre, Şeyh Ramazan oğlu Seyit Ahmet l713 yılında yaptırmıştır. Evliya Çelebi, bu medreseden “Molla Ramazan Medresesi” olarak söz etmiştir. Buna dayanılarak bu medresenin bulunduğu yerde XV-XVI. yüzyıllarda yapılmış bir başka medrese olduğu da düşünülmektedir.

    Ahmet Paşa Camisi’nin güney ve doğusunda yer alan bu medrese L biçiminde bir plan göstermektedir. Medresenin doğusunda beşik tonozlu dört oda, güneyinde de dört oda ve dershane bölümü bulunmaktadır. ilk yapılışında tek katlı olan medrese üzerine bir kat daha eklenmiş ve orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Böylece Gaziantep’teki günümüze gelebilen tek medresede özelliğini yitirmiştir.

    kenthaber.com
    1 ... esprimakinasi