1. 1.
  ahlaklı olmanın ve insanlıgın sınırlarından uzaklaşıp, insanlıktan daha aşagı olmanın sularına yelken açma durumudur.
  her gün gazetelerde, dizilerde, paparazzilerde beynimize sokulmaya çalışılan, yılmadan, usanmadan türk insanına aşılanmaya çalışılan olgudur. kendinden 20 yaş küçükle, çocugun olabilecek adamla kameralar önünde sevişmek, hayvanların bile her yerde yapmadıgı şeyleri yapmak bunun ilk aşamasıdır.
  ahlaksızlık her şeyden önce bize idol *olarak gösterilmeye çalışılan insanların baş özelligidir. bazı kademelere yükselebilmek için olmazsa olmaz aranan şarttır.
  kavanozda yaşayıp da kendini deryada zanneden akıl fakirlerinin aklaştırmaya, meşrulaştırmaya, bu ülkenin gençlerine empoze etmeye çalıştıkları olgudur.
  ne de güzel söylemiş üstad;

  ''kutsal kitaptır fuhuş,
  ahlak okunmaz roman.'' *

  evet. ahlagı okunmaz roman haline getirdiginde, gençlerinin dönüp yüzüne bakmadıgı bir kitap haline getirdiginde, arsızlıgı, fuhuşu da baş tacı yaptıgında sahip olabilirsin bir millete, bir ülkeye. hangi yolda ilerledigimiz de aşikardır sanıyorum. görevini en iyi şekilde ifa eden piyonlar sayesinde yozlaşan millet bakalım daha nereye kadar gidecek, daha ne kadar insanlıktan çıkabilecek, daha ne kadar alçalabilecek.
  1 -2 ... sozlugesozlukdiyenyazar
 2. 2.
  aynen sapkinlik gibi aslinda normlardan sapma ve kendine dayatilan ahlak tan ve deger örgüsünden bağımsız yargılara ve davranıslara sahip olma durumu.
  Üstan marquis de sade : bujuva ahlakinin (bize dayatilan ahlak olarak bugüne tercüme edebiliriz) ikiyüzlü lüğünü ahlaksizlik ile yokedebiliriz der. (bkz: bdsm)

  Ahlaksızlık, burjuva ahlakına ya da modern ahlaka ayna tutan yaramaz bir cocuktur.
  1 ... papaya
 3. 3.
  dünyayı kurtacak olanlardan bir tanesidir.
  2 -1 ... tespit canavari
 4. 4.
  (bkz: türk spor basını)
  (bkz: ahmet çakar)
  ... akraba evliligi urunu
 5. 5.
  artık zamanın da üstünde $ık bir $ehirde
  mazgallara kapatılmı$, büyüyemeyen çocuklar için
  kafatasları çelikten adamların $arkılarını
  ya da rahibe pelerini altına gizlenmi$,
  gözleri irin torbalarıyla kanlı $eytanları
  bir ruhun turuncu mihrabına getirip
  ordan a$ağı atmalı..
  sisle örtülü bir tanrı yüzünde ortalık
  henüz
  güpegündüz bir $alla sarıldıysa dörtnala
  karanlık bir an
  çirkin bir vincin organik çengelinde
  çağdı$ı bir cadı gibi kusarken kanlı
  asılı kaldıysa
  delikanlılarla yatıp kalkan ivedi bir caddenin
  dedeleri, di$siz oratoryolar gibi embriyo ise
  rahmine sıçarım böyle anaların diye
  küfrederek dua adına açılıyorsa engerek yuvası avuçları
  peygamber develerinin
  artık zamanın da üstünde $ahsiyetsiz bir $ık $ehirde
  mazgallara kapatılmı$, büyüyemeyen çocuklar için
  kutsal kabahatleri ve mecazi kerhaneleri
  bir ruhun turuncu mihrabına getirip
  ordan a$ağı atmalı..
  ve bu sülalenin bütün arsız, ağızsız ağıtlı kapılarını
  o sisli yüzlerin yüzüne kapatmalı..

  Küçük iskender..
  2 ... ceviz agaci
 6. 6.
  ki$iden ki$iye farklilik gosterir.
  -1 ... vanti lator
 7. 7.
  Aynı mekan ve zaman diliminde yaşayan insanlar için belli sınırlarda farklılık gösteren, fakat asıl algılanmayacak düzeyde büyük farklılıkları zaman ve mekan boyutlarında gösteren olgu. Burada mekan yerine kültür edimini de koyabiliriz zira mekandan kasıt kültürel birkimin ediminin sağlandığı siyasi sınırlar yani ülkedir. Zaman ise belki daha da önemlidir zira bırakın iki tarih çağı arasını, 15 yıl içinde bile ahlaki değerler ciddi sapmalara uğrar. Bunda kültürel evrimin ekonomik gelişmelerden, eğitim düzeyinden, göçlerden, dini eğilim değişkenliğinden, kendi kriterlerini dikte eden bir liderden veya başka sebeplerden etkilenişi rol oynar.
  ... birinci batarya
 8. 8.
  özgürlüğe giden yollardan bir tanesidir.
  3 ... cersei
 9. 9.
  bütün iyi kötü şeyler gibi tamamen insanın kendisinde biter. giyiminde, yaşadığı yerde vs değil.
  ... selia
 10. 10.
  Ahlak tanımı yapılmış ve sınırlandırılmış bölgenin diğer tarafını sevmektir.
  evet, ahlaksızım belki de... Sadece ayıp diye yapmak istediğim şeyler var.
  Engel olmak istemiyorum bu duyguya.
  suç mu?
  2 ... sikkolata