1. 1.
  1- hukukun amacı olan adalet toplumsal bir değeri ifade eder. oysa ahlakın ideali olan iyi kavramı kişisel niteliktedir.

  2-hukuk, daha çok insanın dışa yansıyan davranışları ile ilgilidir. ahlaktaki öncelik, bireyin iç dünyasıdır.

  3-hukuka uygunluk ve ahlaka uygunluk birbirinden farklıdır.hukuka uygunluk da , hukuk kurallarına uygun davranılması yeterlidir. ahlaka uygunluk da ise, davranışınm ahlaken onaylanan bir karardan kaynaklanması beklenir.

  4-hukuk kurallarını koyan kişi ile ona uygun davranması gereken kişi farklı olabilir.kanun koyucu bir yasa yaparken o yasa ile bağlı olabilir de olmayabilir de. ahlakta ise, ahlak kurallarını koyan buna uygun davranan kişinin aynısıdır.

  5-hukukun kaynağı, dışardaysa, hukukun sorumlu olduğu makam da kişinin dışındadır.ahlak da ise sorumluluk içtedir.

  6-bir kanunun ya da hukuk kuralının ne zaman yürürlüğe gireceği, kaldırılacağı önceden belirtilebilir oysa ahlak kurallarında bu yoktur.
  2 ... demester
 2. 2.
  hukuk kurallarına uymamak maddi yaptırımlara bağlanmıştır. örneğin; hapis veya para cezası.
  ahlak kurallarına uymamak ise manevi yaptırımlara banğlanmıştır. örneğin; kınanma veya dışlanma.
  1 ... arpaci kumrusu
 3. 3.
  hukuk yazılı, ahlak sözlüdür.
  2 ... bu cocuk okumaz
 4. 4.
  (#1796272)baska bir fark yoktur.

  (bkz: caylakken 40 karakter sorunsalı)*
  ... imitasyon
 5. 5.
  vicdan ile akıl arasındaki farklardır. ahlak duygular yoluyla oluşur. hukuk kuralları ise ussal, akılsaldur...
  ... cavit