1. 1.
    islâm dîninde bir işin yapılması veya yapılmaması gerektiğini bildiren hükümlerdir. Emirler ve yasaklardan oluşur. Bunlara Ahkâm-ı ilâhiyye, Ahkâm-ı islâmiyye ve Ahkâm-ı Kur'âniyye de denir. Ahkâm-ı şer'iyye sekizdir:Farz, vâcib, sünnet, müstehâb, mübah, haram, mekruh, müfsid
    ... white pages