1. 1.
    Beşiktahahshshskahahshshs...

    Kartal yuvada kaldı...
    ... yalniz olmiycem dimi