1. .
    türkiye'deki lâiklik taraftarlarının(laikliği demokrasiye tercih eden eli kuvvetli azınlık) laiklik anlayışıdır..
    ... chaichien