1. 1.
    Kilikya bölgesinde hüküm sürmüş Ermeni kralı. At yarışlarıyla nam salmış.Adana altılısı nın buradan geldiği rivayet edilir.
    2 ... judas