1. .
    saptırılmış normlar ve yozlaşmışlık arasında özgünlüğünü ve karakterini korumak isteyen insanın yüksek toplum baskısına dayanamayarak depresyona girmesini ifade edendir.
    2 ... legend of the stranger
  2. .
    genel görelilik ve kütle çekim kuramına göre sürtünme kuvvetinin eşlik ettiği eylemdir.ilk hızsız başladıysa ivme kazanması imkan dışıdır.
    ... ramorin