1. 1.
    18 temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen olaydır. iadei ziyaret vaciptir. ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, sonları yakındır.
    ... gok kubbeye kadar yolu var