1. 1.
  kaynak kişisi veya sözleri afyon yöresinden olan türkülerdir.

  ben giderim oduna
  islamoğlu kale yapar taşınan
  çemberim dalda kaldı
  mahpushane dedikleri bir derin kuyu
  karahisar kalesi
  kapı ardına asa koymuş eleği
  feracem de dört duvarda
  cevizin yaprağı dal arasında
  kırmızı gülden dal kestim
  al fadimem
  emirdağı birbirine ulalı
  zalim poyraz
  yeşil olur sandıklı'nın biberi
  allı gelin taş başını yol eder
  1 ... kara hilal
 2. 2.
  Emirdağı
  birbirine ulalı
  Emirdağı
  birbirine ulalı
  Altın yüzük parmağına dolalı
  Gelin dolalı
  Altın yüzük parmağına dolalı
  Gelin dolalı
  Burnun mu büyüdü
  gelin olalı
  Burnun mu büyüdü
  gelin olalı
  Kız iken yandığım sen değil misin
  gelin sen misin
  Kız iken yandığım sen değil misin
  gelin sen misin
  Bilemedim yaylanızın yolunu
  bilemedim yaylanızın yolunu
  Saçın uzun bağlasınlar kolunu
  gelin kolunu
  Saçın uzun bağlasınlar kolunu
  gelin kolunu
  Eğer anan seni bana vermezse
  eğer anan seni bana vermezse
  Yemin ettim keseceğim yolunu
  gelin yolunu.
  Yemin ettim keseceğim yolunu
  gelin yolunu.
  Emirdağ'ına da kara gidelim
  EMiRDAĞ'INA da kara gidelim
  Ayvadan usandık nara gidelim
  gelin gidelim.
  Ayvadan usandık nara gidelim
  gelin gidelim.
  Buranın güzeli gönül eylemez
  buranın güzeli gönül eylemez.
  Gönül eyleyecek ile gidelim
  gelin gidelim.
  Gönül eyleyecek ile gidelim
  gelin gidelim...
  2 ... sabit efe
 3. 3.
  Allı gelin taş başını yol eder
  ördek gelir su başını göl eder (de göl eder)
  iki güzel pencereden el eder
  birin alsam birin intizar eder (de intizar eder)

  allı gelin paçaların yaş gibi
  yaktın beni kara kara taş gibi (de anam taş gibi)
  kötü kocan sanki sana eş gibi
  alamadım yardan ben muradımı (de ben muradımı)

  şu derenin ardı ceviz ağacı
  o yarde bulunur gönül ilacı (da anam ilacı)
  zalim annen seni bana vermezse
  sen bana abey de ben sana bacı.
  2 ... sabit efe
 4. 4.
  yeşil olur sandıklı'nın biberi
  genç gelinler getirirler haberi
  yel estikçe tere de toplar kabarı
  el ettikçe uzaklaşma gel beri
  ay oğlan tatar mısın
  şeftali satar mısın
  şeftali pazarında
  sen oruç tutar mısın da aylede gel
  cepkenini köşelerde bağla da gel

  şeker olur sandıklı'nın meyvesi
  hoşa gider sırma cepken giymesi
  imanı üstüne mor fes eğmesi
  ay oğlan, oğlan sen deli misin
  güzel sevmeye tövbeli misin?
  çorap ipi maviştir
  tanrım bizi kavuştur
  gece ile gündüz de
  sevdiğimi ulaştır da ayle de gel
  cepkenini köşelerde bayle de gel.
  1 ... sabit efe
 5. 5.
  Yakuboğlu hayadında dudu var
  Neslihan'ın kardan beyaz budu var
  Moll'Ahmet'in kasabada adı var

  Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
  Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

  Moll'Ahmet'i Kırkpınar'da kestiler
  Cepkenini saz dalına astılar
  Anam babam benden umut kestiler

  Kuş gibi meydanda dönen Ahmet'im
  Neslihan yoluna ölen Ahmet'im

  Yakuboğlu kamaları yağlıyor
  Neslihan kız siyim siyim ağlıyor
  Katil Macar kollarımı bağlıyor

  Dalgın uykulardan uyanamadım
  Yağlı kamalara dayanamadım

  Bir incecik yol gidiyor Bazlar'a
  Ilgıt ılgıt kanım aktı sazlara
  Selam söylen anamınan kızlara

  Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
  Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

  Bir incecik yol gidiyor Elmin'e
  Kanım aktı ılgıt ılgıt çimene
  imana gel katil Macar imana

  Dalgın uykulardan uyanamadım
  Yağlı kamalara dayanamadım

  Eridi mi maşrabamın kalayı
  Dağıldı mı Moll'Ahmet'in alayı
  Bir kama da öldürmenin kolayı

  Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
  Neslihan yoluna ölen Ahmet'im

  Kuruldu mu kasabanın pazarı
  Kazıldı mı Moll'Ahmet'in mezarı
  Ahbaplarım benden alsın hezeri

  Kuş gibi meydanda dönenlerdeniz
  Bir güzel yoluna ölenlerdeniz

  Tel tel olmuş telgırafın telleri
  Esmez oldu badı saba yelleri
  Açmaz oldu Seydiköy'ün gülleri

  Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
  Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

  Biçildi mi Seydiköy'ün çayırı
  Kadir mevlam canı candan ayırı
  Hiç kalmamış Neslihan'ın hayırı

  Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
  Dostlar düşman imiş ben bilemedim.
  1 ... sabit efe