1. 1.
    Açlığa son vercektir. Ezelden beri Fırıncı olan beni de daha zengin eder.
    ... mr forever happy