1. 1.
    bir insanı yüceltmek mi yoksa gömmek amaçlı mı yapılıp yapılmadığı anlaşılmıyor gibi gözüken bir söze benzese de lakin öyle değildir.

    Aptal bir kişinin yine aptalca bir şey yapması neticesinde sarf edilen sözdür.
    ... iplerini koparan kukla