1. 1.
    Ancak karakteri ikilemde kalmış insan müsveddelerinin yapacağıdır.

    Herkes bilmez.
    ... yahigewrovski