1. 1.
    şimdiki yahudilere bakılarak anlaşılabilecek olay.
    -1 ... dendrobatidae