1. 1.
  adlaşmış sıfat'ın dedesi olan sıfat fiildir.

  örnek verelim :

  ''ihtiyar adam geldi '' cümlesindeki adam kelimesi düşünce ''ihtiyar geldi'' oluyor ve de bu ihtiyar adlaşmış sıfat oluyordu ya , adlaşmış sıfat fiil de aynı mantıkla yapılır.

  misal :

  '' gelen, gideni aratır'' cümlesi '' gelen insan giden insanı aratır'' şeklinde olsaydı gelen ve giden sözcükleri sıfat fiil idi ama bu şekliyle adlaşmış sıfat fiil olmuşlardır.

  ''minareyi çalan kılıfını hazırlar'', '' söylediklerimi dinle'' vs. gibi örnekler de verilebilir. sorularda dikkat edilmesi gerekilen olay da şudur: aşağıdaki sıfat fiillerden hangisi sıfat görevinde değildir ? gibi bir soru gelirse cevabı adlaşmış sıfat-fiildir.
  6 ... sineklerin tanrisi
  #6417199 :)