1. 1.
  iki veya daha fazla kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, belirli bir ortaklık sözleşmesiyle kurdukları şirkettir. Adi şirketlerin hükmi kişilikleri, ünvanı ve ikametgahı bulunmamaktadır. iflasa da tabi değildirler. Ayrıca, adi şirketlerin ticaret siciline kaydedilmelerine gerek yoktur.
  4 ... cell-im
 2. 2.
  Adi şirketler iki veya daha fazla sayıda kişinin ortak bir amaç için mal ve emeklerini birleştirmeyi kabul ettikleri kuruluşlardır.
  Yasal olarak belirlenmiş bir kuruluş şekli yoktur.
  Ticaret Kanununda tanımlanan şirket özelliklerini taşımaz.
  Kuruluş yazılı olarak noterde onaylatılabileceği gibi sözlü anlaşmayla da kurulabilir.
  1 ... gonulcelen
 3. 3.
  Şerefsizlik yapan, çok pis şirketlerdir. Bu şirketler vergi kaçırır, çalışanların sosyal güvenlik ödemelerini yatırmaz, zamanında maaş vermez.
  3 ... baybars
 4. 4.
  Borçlar Kanunu madde 520/I: "Şirket bir akittir ki onunla iki veya daha ziyade kimseler, saylerini ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeği iltizam ederler."
  ... viceversa