1. 1.
    Muhtemeyen, allah ve adanalılar arasında vakti zamanında yaşanmış büyük bir hadiseden dolayı süregelen durumdur.
    ... ecinni