1. 1.
    01 adanada menüde bugun gördüğüm şey.
    ... templier