1. 1.
    Sırasıyla, akdeniz, orta karadeniz, marmara, doğu karadeniz, güneydoğu anadolu bölgelerinde bulunan güzide illerimizdir.
    2 ... eraslan5