1. 1.
  Adana Büyükşehir Belediye başkanı MiLLET iTTiFAKI adayı ZEYDAN KARALAR mazbatasını almaya gitmedi.Bunun yerine VALiLiĞE giderek iÇiŞLERi BAKANLIĞI müfettişlerinin belediyeye gelerek tüm dosyaları zimmete almasını istedi.Çok büyük yolsuzluklar var bu şekilde teslim almam demiş.!!!

  not: tüm şehirlerde, seçimi alan tüm partiler bunu yapmalı.
  varsa bir hırsızlık, yolsuzluk, suistimal, çalışmadan maaş alan bankamatikçi şerefsizler tespit edilmeli.
  13 -3 ... eratosthenes
 2. 2.
  dosya ne yahu!! hangi çağda yaşıyoruz?

  hepsi bilgisayar ortamında tutuluyor. bu cehapeliler hala 100 yıl öncesinde yaşıyor.
  4 -18 ... kemalist tokatlayan
 3. 3.
  Adana'nın yeni başkanı tarafından şu ana kadar 6.000 kişiye 5 yıldır,
  çalışmadan bankamatikten maaş ödendiği tespit edilmiş.isimleri
  tespit edilen bankamatikçi trol sayısı 4.800!
  7 -1 ... eratosthenes
 4. 4.
  şöyle de bir iddaa var.
  6 bin bankamatikçinin maaşının mhp genel merkezine gittiği yönünde.
  3 -1 ... kafam bir milyon
 5. 5.
  aynısını seyhan belediye başkanı olduğunda niye yapmadı merak edilen husus.

  bi anda mı aklına geldi bu kadar hak korur olmak.
  2 -5 ... telefoncu ekrem
 6. 6.
  bu da adanalı bir emekçinin isyanı:
  ” müdürlere, şeflere, özel sekreterlerine, sözleşmeli kendi adamlarına, hiç işe gelmeyen bankamatikçilere, yıllarca tıkır tıkır maaş ödediler, gecesini gündüzüne katan, yağmurda, çamurda sahada çalışanları rezil rusva ettiler. seçime 2 ay kala aski’de çalışan araçlar mazot olmadığı için işe çıkamadı. tüm personeli izinli gösterip, hüseyin sözlü’nün seçim kampanyalarında, adeta insanları işiyle tehdit ederek, aç, susuz, yol parası, kumanya olmadan, sokak sokak, ev ev gezdirdiler, hakkımızı helal etmiyoruz. ”
  5 -1 ... eratosthenes
 7. 7.
  yersiz davranış.

  büyük belediyelerin iç denetmenleri vardır, teftiş müdürlükleri vardır. hadi "benden öncekilerin adamı" dedin, güvenmedin. adana belediye başkanlığına seçilmişsin, senin illa idare hukukunda, ne bileyim ihale hukukunda, imar hukukunda uzmanlaşmış avukat çevren vardır. senin yoksa partinin vardır.

  amaç yolsuzlukları tespit etmekse, zaten mülkiye müfettişlerinden önce kendin inceletmek istersin. tespit ettiklerini savcılığa bildirirsin. savcı o aşamada, şüphelinin statüsüne göre soruşturma izni almak için dosyayı mülkiye müfettişliğine intikal ettirir. mülkiye müfettişi atlar gelir, bilirkişi belirler, dosyaları inceletip karar verir, rapor tanzim edip olura sunar.

  ben, bu habere inanmıyorum. haber doğruysa zeydan bey'in işi zor. çünkü bunun adı, iş bilmezliktir. belediyelerde, hangi dosyada ne yapılacağı bellidir. kaçırmak isteyen nerden, ne kaçırır, nasıl kaçırır bellidir. 20 kmden anlarsınız, sizin alanınız ise.

  neyse efendim seyhan belediye başkanlığından gelip büyükşehiri alan bir adam böyle toyluk yapmaz. bence habere itibar etmeyin.
  2 -1 ... hergele kutay
 8. 8.
  ne kadar aptal tiplerle bir arada yaşadığımızı göstermiştir. belediyelerde evrak/dosya ne ararmış. bunlar senle benle aynı oksijeni tüketiyorlar. hak mı bu..

  adam haklı ben olsam ben de her şeyi kayıt altına aldırmadan göreve başlamam. çünkü karşıdaki kitle o kadar utanmaz o kadar yüzsüz ki atıyorum 10 milyar lira açık tespit edilse "zerdan gelir gelmez çalmış" derler. nasıl olsa inanacak milyonlarca insan var.
  4 -2 ... mel mel bakan gibson
 9. 9.
  Adana Cumhur ittifakı adayı MHP'li ex başkan hakkında yıllardır bir çok altı dolu iddia ortaya atılmaktadır.
  Zeydan Karalar çok doğru bir hareket yapmıştır, emin olun sağlam bir mülkiye müfettişi oraya girse hallaç pamuğu gibi atar.
  1 -1 ... mavraci
 10. 10.
  Ulan dangalak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde, defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle VUK’un üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdur.
  Uygulamada vergi kanunlarına ağırlık verilmesi nedeniyle, ticarî belgelerin saklanması noktasında, şirketler tarafından genelde Vergi Usul Kanunu hükümleri esas alınmakta, saklama süresinin Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) daha uzun öngörülmüş olması nedeniyle anılan yükümlülüğün ifası bazen ihmal konusu edilebilmektedir. Oysa, TTK, ticari belgeleri saklama yükümlülüğüne uymayanlara, idarî para cezası verilmesini öngörmektedir. TTK uyarınca, ticaret şirketleri;

  a) Envanterlerini, açılış bilânçolarını, ara bilânçolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini;

  b) Alınan ticarî mektupları;

  c) Gönderilen ticarî mektupların suretlerini;

  ç) Ticarî defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıfl andırılmış bir şekilde on yıl saklamak zorundadırlar. Ticarî mektuplardan kasıt, bir ticarî işe ilişkin tüm yazışmalardır. On yıllık saklama süresi, ticarî defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilânçonun düzenlendiği yılsonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticarî yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar.

  Şirket ile ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasının, yazılı, görsel veya elektronik ortamda sağlanmaması halinde, şirkete 2014 yılı için 4 bin 481 TL, 2015 yılı için 4 bin 934 TL, 2016 yılı için de 5 bin 209 TL idarî para cezası verilir. Anılan idarî para cezalarına muhatap olmamak için, şirketin yönetim organının, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen beş yıllık süre dolsa dahi, şirketin ticarî belgelerini on yıl boyunca saklamaya özen göstermesi, bu belgelerin kaybolması halinde ise TTK’nın kendilerine tanıdığı bir imkan olan zayi belgesi talebinde bulunması gerekir.

  Yukarıda bahsi geçen yasadan haberiniz var mı?

  Aynı zamanda kamu hizmeti yapan kurum kuruluşlar her türlü nakti ödeme bağış hibe vb adı ne olursa olsun sözleşme devir teslim vs evrakları da yapılan faaliyetin bu faaliyeti yapan kurumlar vergi Usul kanununa tabi olmasa-olmasalar bile evrakları saklamak zorundadır.
  Dijital e fatura kesilse bile bir bağış yapılsa bile, içinde para maddi kazanç olan her işlemde fatura evrak sözleşme olarak belge düzenlenir saklanır.
  5 -2 ... thebiggraywolf