1. 1.
    tbmm' nin ilk yıllarında kürsüye çıkan gerici bir hocanın "asri nedir yahu ! asri ne ?" demesi üzerine reis -i cumhur olarak oturduğu kürsüden atatürk' ün seslenmesidir.

    hoca : asri nedir ? asri ? onu açıklayın.

    mustafa kemal atatürk : adam olmaktır hoca adam.
    -1 ... kuba gibiyim kendi kendime yet