1. 1.
    adamı kalayına kadar sıyırmaktır.
    ... judas