1. 1.
    meteliği başa kak da öyle git...

    diye devam edem mahzuni şerif'in tersname adlı şiirinde bir mısra...
    ... hayis zayeb