1. 1.
  suçlunun ceza alması, haklının hakkı olduğunun ispatlanması, adil bir şekilde adaletin sağlanması.
  ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  adaletin yerini bulması; suçlunun cezalandırılarak suç işlemekten caydırılması, haksızlığa uğrayan kişinin haklılığını kanıtlayarak tatmin olması ve toplumun, toplum düzeninin sağlandığı ve korunduğu yolundaki inancını haklı kılma durumudur.

  hemen ardından, yasalar adaleti sağlamak için yeterli oluyor mu? sorusu gelir akla..
  ne yazık ki gördüklerimiz ve yaşadıklarımız sebebiyle yürekten inanarak evet diyemeyiz bu soruya..

  yasa ile adalet aynı kavramlar değildir,yasalar adaleti korumak için vardır ancak her zaman yeterli olmamaktadır. insanlar ve toplum sürekli değişim içindedir. sürekli değişen toplum sebebiyle sürekli değişen yasalar söz konusudur.

  yasa koyucunun amacı koyduğu yasa ile adaleti sağlamak olmasına rağmen kişisel ve politik kaygılar ile bunlardan sapıldığı da olmuştur, buna hiç girmeyeceğim.

  bir kitapta okuduğum şu cümle bir kez daha bu konu üzerinde düşünmeme sebep oldu adalet vicdanımız ile yasa arasında bir yerde duruyor * *

  yasalar emrettiği ile vicdanın emrettiği aynı olmadığında adalete inanmak mümkün olmaz..

  her ne kadar her gün bir sürü gazete haberinde, şu gaspçıyı polis yakaladı, hakim serbes bıraktı, şu çarşaf gibi sabıkası olan hırsızı polis yakaladı hakim serbes bıraktı, hırsız polislerle dalga geçti, polisler isyan etti vb vb bir bürü haber çıkıyor ve toplumun adalet mekanizmasına inancı alttan alttan oyuluyor, hakimler ve temsil ettikleri mesleğe inanç zayıflatılıyor ise de gözden kaçırılmaması gereken iki şey var.

  -hakimler de aynı toplumda yaşıyorlar ve bizlerin gazetelerde gördükleri suçlular ile her gün yüzyüze geldikleri hatta aynı suçluyu neredeyse iki günde bir başka bir suç için karşılarında gördükleri halde, yasanın emrettiğinden başka bir şey yapma şansları yoktur. onlar yasa uygulayıcısıdır..

  -ilk bakışta hergün gördüğümüz, duyduğumuz bir sürü suç, adaletin işlemediği inancımızı desteklese de, vicdanımız tatmin edilmese de adaleti sağlamak için yasalara inanmaktan başka şansımız yoktur.

  yasalara uyarak ve birey olma sorumluluklarımızı ihmal etmeden yaşayarak, katkıda bulunmalıyız.
  ... cikolatavekahve
 3. 3.
  zamanımızda gitgide azalan bir umut türü.
  ... chemistry
 4. 4.
  adaletin tecelli etmesi de denebilir.. Dogru yolu bulmak..
  ... gorthaur