adyaman valisinin gelen tepkilere glmsemesi başlığı henüz açılmamış!