1. 1.
    iki üç magazin hariç pek bir şey yoktur maalesef.
    -1 ... erkenotenhoroz