1. 1.
    içinde bulunduğum nesildir. paraşütlü olanı hala duruyor, arada operasyona çıkarım kendisi ile.
    1 ... fastest man alive