1. 1.
    kişinin evveliyatta pozitif duygular beslediği kişiye, sonradan düştüğü aciz durumu karşısındaki, bakış şekli.
    ... judas