1. 1.
    az bilinen gercektir.

    selam ve duva ile.
    ... templier