1. 1.
    Kardeştir, kardeşten gizlemek niyedir.
    ... nicki marjinal