1. 1.
  üzerine düşünülmesi gereken bir neyzen teyfik şiiridir.

  Kal'a-i âsâr-ı zulme verdim istihkâm-ı tam
  Ettim istibdad ile tarihe ibka-ı nâm

  Öyle tarsîn eyledim olsa cihan zir ü zeber
  Attığım üss-i mezâlim haşre dek eyler devam

  Ben o cellâdım, vatanda açtığım her yârenin
  iltihâbı bir zaman etmez kabul-i iltiyâm

  Nerde Cengiz, Engizisyon, nerde Haccac ü Yezid,
  Nerde Timur, Hülâgû, nerde ecdâd-ı izâm

  Nerdedir Şeddâd ü Nemrûd, nerdedir Ad-u Semûd
  Her cihetçe zâlimân-ı dehre ben oldum imâm

  Ben ölürsem mülk-ü millet bitmeden volkan gibi
  Ka'r-ı lâhdimden tüter eflâka dûd-i intikam!

  Ol kadar ezdim şu miskin milleti ki etmesin
  Fasl-ı dâvâ eylemek'çün rûz-i mahşerde kıyâm!
  1 ... memosh usta
 2. 2.
  bu adamlar türk mü şimdi ? harf inkılabını sevemeyenler bunu bir açıklasın.

  anadoluda köy kasabalarda okunsun. anlayan çıkarsa arapça harflere geri dönsün millet.

  daha türkçe konuşup yazamayan adam nerden türk atası oluyor .
  1 ... sebbaha kadar mokoko