1. 1.
  Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve islam halifelerinin doksanyedincisi.

  Saltanatı: 1861-1876
  Babası: II. Mahmud Han- Annesi Pertevniyal Sultan
  Doğumu: 8 Şubat 1830 Vefatı: 4 Haziran 1876

  Küçük yaşta din ve fen ilimlerini tahsile başladı. Kısa zamanda Arapça, Farsça ve dini bilgileri çok iyi bir şekilde öğrendi. Ayrıca boş zamanlarını değerlendirerek ata binmek, kılıç kullanma, güreş tutmak, cirit atmak gibi zamanın bütün spor dallarında pek mahir oldu. Ağabeyi Abdülmecid zamanında veliaht ilan edilen Abdülaziz bundan sonra devlet idaresi ve Avrupa'nın siyasetini iyi bir şekilde takibe çalıştı. Abdülmecid Han'ın 25 Haziran 1861'de ölümü üzerine tahta çıktı.

  Bu sırada devletin durumu son derece karışıktı. Malî sıkıntı son haddinde idi. Karadağ, Hersek ve Girit'te büyük bir karışıklık hüküm sürüyordu. Avrupa devletlerinin müdahalede bulunacaklarını anlayan Abdülaziz Han yayınladığı bir fermanla onların Tanzimat konusundaki endişelerini, nispeten, ortadan kaldırdı. Malî konulardaki sıkıntının önüne geçebilmek için israf ve gereksiz harcamaların önlenmesine çalıştı. Rüşvet ve irtikab işine karışanları şiddetle cezalandırdı.

  1862'de Karadağ bölgesinde çıkan isyanı serdar-ı ekrem Ömer Paşa kumandasında gönderdiği bir ordu ile anında bastırdı. Mısır'da son yıllarda Osmanlı Devleti'ne karşı bağlılığın azaldığının farkında olan Abdülaziz Han, bu bölgeye bir seyahat düzenledi. Mısır valisi ismail Paşa'ya Hidiv ünvanını verdi. Gittiği her yerde muhteşem merasimler ve halkın sevgi gösterileri ile karşılaşan Sultan, Mısır'ın payitahta olan bağlılığını güçlendirdi. Osmanlı Devleti'ndeki müspet gelişmelerin önüne geçmek isteyen batılı devletler Girit'te büyük bir isyan çıkardılar ve adanın beynelmilel bir komisyon tarafından idaresini istediler. Bunu şiddetle reddeden Abdülaziz Han, bazı imtiyazlarla meseleyi bir müddet için halletti.

  Abdülaziz Han 21 Haziran 1867'de Fransa, ingiltere, Belçika, Prusya ve Avusturya'yı içine alan bir geziye çıktı. Sultan'ın bu gezisi genel barışın sağlanmasında önemli rol oynadı. Avrupa devletleri ile olan münasebetler iyileşti. Abdülaziz Han, devlet ve milletin bekası ve huzuru için gece gündüz çalışırken içte batı hayranı ve mason devlet adamları her türlü siyasi desiselerle nizam ve intizamın bozulmasına gayret sarf ediyorlardı. Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Süavi gibi yazarlar halkı Padişah'a karşı düşmanlığa teşvik ederken, Mütercim Rüştü, Hüseyin Avni ve Mithat paşalar da Padişah'ı devirmenin hesapları içerisindeydiler. Nitekim gözlerini iktidar hırsı bürümüş bu devlet adamları, 1875'te patlak veren Bosna-Hersek isyanı ile ardından çıkan Rus harbini fırsat bildiler. Abdülaziz Han, sıkıntılar içinde olmasına rağmen Sırbistan'ı kısa sürede mağlup etti. Bulgaristan'daki karışıklıkları mahalli kuvvetlerle bastırdı. Ancak Hüseyin Avni, Mithat, Redif ve Süleyman paşalar 30 Mayıs 1876 günü Dolmabahçe Sarayı'nı kuşatarak Sultan'ı tahttan indirdiler.

  Abdülaziz Han efradıyla birlikte çeşitli hakaret ve işkencelere maruz bırakıldıktan sonra 1 Haziran 1876'da Fer'iye Sarayı'na nakledildi. Avni Paşa üç gün sonra, güvenlik gerekçesiyle saray bahçesine yerleştirdiği adamlarına verdiği emirle, Kur'an-ı Kerim okumakta olan Sultan'ın bileklerini kestirerek şehit ettirdi. Hadiseye intihar süsü verilmeye çalışıldı. Ancak pehlivan yapılı Abdülaziz Han'ın zorbalarla boğuşması sırasında vücudunda meydana gelen çürükler ile iki dişinin kırık olduğunu görgü şahitleri ifade etmişlerdir. Zaten tıp ilmi, intihar edecek bir şahsın iki bileğinin damarlarını kesemeyeceğini belirtmektedir. Şehit Sultan'ın cenazesi 5 Haziran 1876 günü pederi Sultan II. Mahmud Han'ın Çemberlitaş'taki türbesine defnedildi.

  Abdülaziz Han iyi niyetli, dindar, her sabah Kur'an-ı Kerim okuyan, son derece vakar sahibi bir kimse idi. Devrin alimlerini sayarak toplar münazaralar yaptırır, kendisi de bazan bu münazaralara iştirak ederdi. Devlet işlerini bilfiil kendisi idare etmeye çalışırdı. Onun en büyük gayesi Devlet-i Aliyye'nin istiklalinin devam etmesi ve halkının refah içinde yaşaması idi. Bu sebeple ilim ve teknikte ilerlemeye ve imar faaliyetlerine büyük önem verdi. 1863'te sahillere deniz fenerleri yapıldı ve devlet şurası kuruldu. 1867'de Sultanî mektepleri (liseleri), 1868'de sanayi mektepleri, 1869'da Süveyş kanalı açıldı. 1870'de şark demiryolları yapıldı, tıbbiye, orman ve maden mektepleri açıldı. 1875'te Galata tüneli yapıldı ve askerî rüştiye mektepleri açıldı. Donanmaya büyük önem verdi. Hint Okyanusu'na kadar donanmamızı göndererek, Osmanlı deniz gücünü ingilizlere kabul ettirdi. Osmanlı donanmasının I. Dünya ve Kurtuluş harpleri sırasındaki muvaffakiyeti, Sultan Abdülaziz'in donanmaya kazandırdığı bu kudretle mümkün olmuştur.
  3 ... feylule
 2. 2.
  ağabeyi abdulmecid'in döneminde şehzade olarak devlet işleriyle ilgilenmesine izin verilmediği için av,güreş, cirit atma gibi sprolarla uğraşmıştır.
  -1 ... adini unutan adam
 3. 3.
  32.osmanlı padişahı. lakabı ayı padişah tır. çok güçlü ve pehlivan yapılı bir insandır. bir gün dolmabahçe sarayı nda bahar temizliği yapılırken kışın yağmuru yemiş olan dev bir pencere görevliler tarafından açılmaya çalışılmaktadır. ahşap pencere şişmiştir ve 3 kişinin uğraşmasına rağmen bir türlü açılamamaktadır. bu sırada oradan geçmekte olan sultan abdülaziz olayı görür. hiçbir şey söylemeden görevlilerin yanına gelir. pencereyi pervazlarından tutar ve komple yerinden söker. kenara bırakır. sonra gene hiçbirşey söylemeden çekip gider. böyle ilginç bir padişahtır.
  5 ... imhotep
 4. 4.
  hüseyin paşa tarafından onu öldürmek için seçilen kişiler * in 3 altın karşılığı köşk te bahçıvanlık yaptıkları daha sonrada bu rakamın 100 er altına yükseltildiği 30 ar altın da ikramiye verildiği söylenir. bu adamlar bugünkü feriye sinemasının bulunduğu yerde padişahın bileklerini kesmiş, sakalını yolmuşlar, göğsüne ve yüzüne defalarca tekme attıkları halde, padişah son nefesini çok zor vermiştir. işkence ile öldüğünü onun naaşını yıkayan sultanahmed imamı tarafından bizzat söylenmiş hüseyin paşa tarafından ise gizlenmiştir. ölümüne intihar etti cümlesini marko paşa dahil hiç bir doktor imzalamamış * daha sonrada kıytırıktan bir rapor ile intihar etti yakıştırması yapılmıştır. yılmaz öztuna nın bir darbenin anatomisi kitabı abdülaziz ile alakalıdır.
  ... serander
 5. 5.
  ölmeden önce saddam dan beter bir şekilde aşağılanmış osmanlı padişahı.
  http://www.zaman.com.tr/w...r/haber.do?haberno=149486
  2 ... serander
 6. 6.
  sultan V.Murat yalakaları tarafından hal edilip tahttan indirildikten sonra Fer'iye sarayına kapatılan ve burada kendisine saray önündeki paspas veya halılardan bile daha kötü muamele edilen, bu kadar aşağılamalara dayanamayarak sakalını düzeltme bahanesiyle harem kadınlarından aldığı makasla bileğini keserek yaşamına son vermiş, tarihte tek intihar eden padişahtır. V.Murat'tan sonra tahta çıkan 2.Abdülhamit 'in bu olayı ''hanedanın üzerinde kalmaması gereken bir leke'' olarak görerek inatla, hadisenin bir intihar olduğunu bile bile Abdülaziz'in mabeyncilerini ve hizmetkarlarını suçlaması ve Yıldız duruşmaları esnasında tarihte bile eşine az rastlanır düzmece iddianamelerle suçlaması ve dürüstçe doğruyu söyleyen Fer'iye hizmetkarlarına yaptığı insanlık dışı işkencelere ve sonucunda bu suçsuz, günahsız mazlumları Taif'e sürmesine ise burada hiç değinmeyeceğim. Bütün bunlara hala inanmayan veya bu hadiseler toplamı hakkında detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara da delil olarak, bulabilirlerse, ağır bir dili olan fakat tamamen objektif bir biçimde olayları gün ve tarih vererek her yönüyle anlatan Türk Tarih Kurumu'nun 1989 basım tarihli ibretnüma adlı eseri okumalarını öneririm.

  Kendisi Osmanlı tarihinde ilk kez Avrupa seyahatine çıkmış padişahtır. Ayrıca rivayete göre kendisi padişahken yanında bir aslan gezdirirmiş.

  Kanımca olayın bir intihar olayı olup olmamasına takılıp, hanedan gururunu tartışmak yerine Abdülaziz'e ne hakla bu kadar aşağılama ve hor görmenin yapıldığı tartışılmalıdır.
  -2 ... faithful lover
 7. 7.
  iki bileği birden kesilmiş olması intihar etmediğinin apaçık göstergesi olan osmanlı padişahıdır.
  http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=63769,10,2
  ... serander
 8. 8.
  (bkz: ayman abdelaziz)
  ... fowler
 9. 9.
  avrupa seyahati tam 44 gün sürmüştür.
  ... tabuttamenemenyapanimam
 10. 10.
  tam bir donanma aşığıdır, kendisinin zamanında yapılan binaların iç süslemelerinde bilhassa donanma ağırlığı göze çarpar. zamanında osmanlı donanması'na oldukça fazla yatırım yapılmış bir padişahtır.
  ... westphalia