1. .
    * kaymakamlık ve mutasarrıflık da yapmış şair, yazar. en önemli eseri yönetimdeki eksiklikleri anlattığı Nutk-ı Biperva ile Akl-i Dânâ Beyninde Bir Muhavetere'dir.
    2 ... pisikedi