1. 1.
    *(? - 1621) divan-ı hümayun katipliği de yapmış divan şairi. avusturya seferi ve yanıkkale taarruzu'nda da bulunmuştur. en önemli eseri Zafername-i Kal'a-i islevar (Yanıkkale Zafernamesi)'dir.
    ... pisikedi