1. 1.
    3. köprü ücreti abd doları üzerinden hesaplanmaktadır.

    abd'yi sevmeyip 3. köprüyü kullanan malların ultra iki yüzlü olduklarının kanıtıdır bu durum.
    1 ... sanfransiscodaki boynuzlu