1. 1.
    Dünyanın kabul ettiği realite.
    ... abi50kuruslukgofretlernekadar