abd türkiye ateşkes antlaşması 6 ncı madde başlığına bugün entry girilmemiş.