1. .
    abd nin ekonomik gelişmesine sekte vuracağı sebebiyle, atmosfere sera gazı salmaya devam etmesi.
    ... pilotmont