1. 1.
    adamların niyeti zaten iran ve Türkiye'yi önce ekonomik krizlerle çökertmek sonra iç savaş çıkarmak.

    bari onlardan önce davranıp harakiri yapalım, ölmüş eşek kurttan korkmaz.
    ... seruven44