1. 1.
  her iki ülkenin de ideolojileri, doktrinleri saldırgan militarizm tarafından şekillendirilmiştir.
  2 -1 ... kesyapistirmikelanj
 2. 2.
  her iki ülkenin vatandaşı da amerikan ve türk milliyetçisidir az da olsa. burada bana kızanlar olacaktır ama öyle. amerikalılarda her zaman üstün ırk görüşü vardır ve küçük görürler diğer ulusları. türklerde ise eurovision gibi kıytırık yarışmalar bile bir ülke meselesi olmuştur her zaman.
  1 ... s for sabri
 3. 3.
  12 haziran seçimlerinde, muhtemelen aqp yine kazanacak, ve şu hep bahsettikleri -12 eylül referandumunda %58 evet çıkmasına mütevellit- yapacakları yeni anayasada, çok yakında türkiye'de cumhurbaşkanlığı olgusu kaldırılacak, yerine devlet başkanlığı sistemi getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti ismi kaldırılacak, Türkiye Birleşik Devletleri tbd olacak.
  ... toyboxtan cikan oyuncak
 4. 4.
  dünyada vahşi yaşam mücadelesi tarzı ile birbirine en çok benzeyen iki ülke arasındaki büyük çoğunluğu olumsuz olan benzerliklerdir.

  1-iki ülkede de devletler kağıt üzerinde modern ve laik olsada, geleneksellik ile modernlik arasında sıkışmış çoğu gerici halk kitlesine sahiptirler.

  2-her iki ülkede de din toplumsal yaşamda bilhassa küçük yerleşim birimlerinde çok etkili ve belirleyicidir.

  3-her iki ülkede erkek abazan birey oranı açısından dünyada ilk iki sıradadırlar(ukrayna ve rusya'da dişi abazanlıkta birincidirler. ve ironiye bakınız ki bu iki ülkede dünyanın en güzel dişilerinin vatanıdır).

  4-her iki ülkede yaşam şartları acımasızdır, hayat garantisi yani ekonomik yaşam garantisi yoktur. insanlar arasında kıran kırana gayri ahlaki ve insani bir yarışma, çatışma ve mücadele vardır.

  5-her ülke halkıda dış topraklardan gelerek bu iki ülkeye yerleşen karışık ırkların biraraya gelmesinden ve karışıp kaynaşmasından oluşmuştur. bu olgu genel zekayı arttırmış ama insanların ahlakını bozmuştur. gerçi bu olay türkiye'de daha az ve henüz tamamlanmamış olsa da böyledir.

  6-iki ülkede de yaşayan insanların hayata bakışı ve yaşayış tavrı gaddar bir bireysel mücadele ve saldırganlık tavrı ile hedonist bir zevk arayışıyla bu tavırlardan zarar gördüğü ölçüde geleneklere ve dine sığınma ve kullanma arasında gidip gelmektedir. bu açıdan bu iki ülkede modernliği savunanlarla geleneksel ve dinsel yaşayış ve değerleri savunanlar arasında diyalektik bir çatışma vardır. bu iki yaşam tarzı arasında gidiş gelişler aynı bireyler için bile neredeyse olağandır ve sık sık karışır, bazen çatışır.

  7-her iki ülkede de dinsel, geleneksel yaşam tarzını savunanlar iliklerine kadar işlemiş modernite dolayısıyla samimi değildirler. onların asıl derdi modernlikten zarar görmemek ve bu suretle çıkarlarına tam olarak hizmet edebilmek için din ve geleneksel değerlerden yararlanmak ve onları kullanmaktır.
  1 -2 ... tenay